Thông báo về việc tăng giá vé tham quan vào khu du lịch sinh thái Suối Mỡ.