Nhiệt liệt chào mừng ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2019)