Lễ trao bằng công nhận khu du lịch sinh thái Suối Mỡ cấp tỉnh và Liên hoan Hát Văn, hát Chầu Văn huyện Lục Nam lần thứ VII năm 2020

  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức du lịch
  • /
  • Lễ trao bằng công nhận khu du lịch sinh thái Suối Mỡ cấp tỉnh và Liên hoan Hát Văn, hát Chầu Văn huyện Lục Nam lần thứ VII năm 2020